Hvilke arter opdrættes i RAS-anlæg?

Følgende arter opdrættes kommercielt til fødevarer i RAS-anlæg i Danmark. 

Regnbueørred   
Regnbueørreden (Onchorhynchus mykiss) er den dominerende art i dansk akvakultur, og den opdrættes bl.a. i RAS-anlæg.   

Regnbueørreden stammer oprindeligt fra Nordamerika. På trods af at regnbueørreden tidligere har været udsat i Danmark, og været opdrættet i Danmark i mere end 100 år, har den ikke kunnet etablere sig i naturen. Her kan du læse mere om  regnbueørreden.

Laks  
Laks (salmo salar) opdrættes til konsum i lukkede landbaserede anlæg med indtag af saltvand i Danmark. Der opdrættes ikke laks i havbrug i Danmark. Laksen er en naturligt hjemmehørende art i Danmark. Her kan du læse mere om laksen.  

Sandart   
Sandarten (Perca fluviatilis) opdrættes i lukkede landbaserede anlæg (RAS-anlæg).  Sandarten lever naturligt i et større antal søer samt i omkringliggende vandløb i Danmark.  Her kan du læse mere om sandarten og opdræt af sandart  

Stør   
Stør opdrættes på et enkelt landbaseret akvakulturanlæg i Danmark. Støren er attraktiv på grund af dens rogn, som kaldes kaviar.  Her kan du læse mere om opdræt af stør i Danmark.  

Kingfish/yellowtail   
Kingfish eller yellowtail er en ny opdrætsfisk i Danmark. Fisken opdrættes i landbaserede anlæg med saltvandsindtag. Kingfish/yellowtail forekommer ikke i naturen i Danmark.   

Ål 
I Danmark var der tidligere et betydeligt opdræt af ål (anguilla anguilla) til fødevarer til mennesker. Opdrættet foregik ved, at man fangede åleyngel, de såkaldte glasål, i naturen og opdrættede dem til store ål i lukkede recirkuleringsanlæg.  Ålen, der er en naturlig art i Danmark, er truet. Dette er grunden til, at der i dag hovedsageligt opdrættes ål til udsætning i naturen og til bestandsophjælpning.   

Her kan du læse mere om ålen og udsætning af ål.  Derudover kan du læse om DTU Aquas projekt om produktion af åleyngel.   

 

Nyttige links:
FAO, Aquaculture
EUMOFA, 2020, Recirculating Aquaculture Systems

 

Vidste du?

RAS står for Recirculation Aquaculture System og dækker i princippet alle former for akvakulturanlæg med en væsentlig grad af genanvendelse af vand og anvendelse af vandrensning.

Recirkuleringsanlæg

Find alt vores information om RAS-anlæg.

Vidste du, at over halvdelen af verdens fisk og skaldyrsforbrug fra akvakultur?

 

Akvakultur er den hurtigst voksende fødevareindustri i verden, og i dag kommer mere end halvdelen af den fisk og skaldyr vi spiser fra akvakultur.